سخت افزار IP

 

 

 

Close

مادربرد لپتاپ

انواع مادربرد لپتاپ مادربرد ایسوس
مادربرد ایسوس 1015PX cpu amd 2001
مادربرد ایسوس cpu amd K43U
مادربرد ایسوس اینتل گرافیک Core2 K50IJ
مادربرد ایسوس K40C بدون گرافیک
مادربرد ایسوس K43LY گرافیکدار HM65
مادربرد ایسوس K43SM گرافیکدار HM65 2GB
مادربرد ایسوس K45A بدون گرافیک HM65
مادربرد ایسوس K46CM گرافیکدار HM65 CPU I3
مادربرد ایسوس K46CM گرافیکدار HM65 Pentium
مادربرد ایسوس K52JC گرافیکدار HM55
مادربرد ایسوس K53SD بدون گرافیک
مادربرد ایسوس K53SD گرافیکدار HM65 2GB
مادربرد ایسوس K53SV گرافیکدار 512MB
مادربرد ایسوس K53T گرافیکدار
مادربرد ایسوس K54C بدون گرافیک HM65
مادربرد ایسوس K54LY گرافیکدار 9000
مادربرد ایسوس K56CM بدون گرافیک Celeron
مادربرد ایسوس K56CM بدون گرافیک CPU I3 HM76
مادربرد ایسوس K56CM Pentium بدون گرافیک HM76
مادربرد ایسوس K56CM Pentium گرافیکدار 2GB
مادربرد ایسوس K56CM گرافیکدار CPU I3 HM76 2GB
مادربرد ایسوس K56CM گرافیکدار CPU I5 2GB
مادربرد ایسوس N43JQ گرافیکدار CPU I7 HM55
مادربرد ایسوس N43SL گرافیکدار 1GB
مادربرد ایسوس N43SL گرافیکدار 2G
مادربرد ایسوس N56DP گرافیکدار
مادربرد ایسوس N61JA گرافیکدار HM55 2003
مادربرد ایسوس N73SV گرافیکدار
مادربرد ایسوس گرافیکدار CPU I7 N550JV 4700
مادربرد ایسوس گرافیکدار K45VD LA8221P 2GB
مادربرد ایسوس گرافیکدار K53SV 1GB
مادربرد ایسوس گرافیکدار K55VM HM76
مادربرد ایسوس گرافیکدار N53SV HM65
مادربرد ایسوس Q501LA گرافیکدار CPU I5 4
مادربرد ایسوسU36SD گرافیکدار 2430 CPU CPU I5
مادربرد ایسوسUX21E گرافیکدار CPU I5
مادربرد ایسوس UX31E گرافیکدار CPU I7 2GB
مادربرد ایسوس X401U بدون گرافیک cpu amd CPU C6
مادربرد ایسوس X550CC گرافیکدار CPU CPU I5 HM76 2GB
مادربرد ایسوس X550LC بدون گرافیک CPU I5 4GB
مادربرد ایسوس X551CA بدون گرافیک HM70
مادربرد ایسوس X551MA بدون گرافیک N2920
مادربرد ایسوس X553MA بدون گرافیک Celeron CPU Onboard
مادربرد ایسوس X55VD گرافیکدار HM65 4GB
مادربرد لنوو Thinkpad E530 بدون گرافیک
مادربرد لنوو Thinkpad E530 گرافیکدار
مادربرد لنوو Thinkpad Edge E531 بدون گرافیک
مادربرد لنوو B50 30 بدون گرافیک Celeron
مادربرد لنوو B50 45 بدون گرافیک
مادربرد لنوو B50 70 گرافیکدار CPU CPU I3
مادربرد لنوو B50 70 گرافیکدار CPU CPU I5
مادربرد لنوو B50 70 گرافیکدار CPU I5 2GB
مادربرد لنوو B570 بدون گرافیک
مادربرد لنوو B590 بدون گرافیک
مادربرد لنوو Flex2 گرافیکدار CPU CPU I7
مادربرد لنوو FLEX2 15 بدون گرافیک CPU CPU I5
مادربرد لنوو G40 70 بدون گرافیک CPU CPU I7
مادربرد لنوو G50 45 گرافیکدار E2 3800 1.5GB
مادربرد لنوو G50 70/CPU I3 4030U بدون گرافیک
مادربرد لنوو G50 70/CPU I5 4210U بدون گرافیک
مادربرد لنوو G50 70/CPU I7 4510U بدون گرافیک
مادربرد لنوو G50 80 بدون گرافیک CPU CPU I5
مادربرد لنوو G510S گرافیکدار A191P
مادربرد لنوو G580 بدون گرافیک LA7982P
مادربرد لنوو بدون گرافیک G500 LA9632P Pentium
مادربرد لنوو Ideapad G50 45 گرافیکدار cpu amd A4 2.5GB
مادربرد لنوو Ideapad G570 بدون گرافیک LA615A
مادربرد لنوو Ideapad Z500 بدون گرافیک
مادربرد لنوو Ideapad Z510 بدون گرافیک NM A181P
مادربرد لنوو گرافیکدار G580 LA7981P
مادربرد لنوو گرافیکدار Intel Y510P 2G
مادربرد لنوو Thinkpad E530 بدون گرافیک
مادربرد لنوو Thinkpad E530 گرافیکدار
مادربرد لنوو Thinkpad Edge E531 بدون گرافیک
مادربرد لنوو Y50 70 گرافیکدار Intel 1G
مادربرد لنوو Y500 گرافیکدار
مادربرد لنوو Z50 70 گرافیکدار CPU CPU I3 NM A273 2GB
مادربرد لنوو z5170 گرافیکدار cpu I7
مادربرد سونی CA MBX239 گرافیکدار 1GB
مادربرد سونی CS MBX 196 بدون گرافیک Intel
مادربرد سونی EA mbx223 بدون گرافیک m960
مادربرد سونی EA mbx223 بدون گرافیک m961
مادربرد سونی EB mbx223 بدون گرافیک m961
مادربرد سونی EB mbx224 گرافیکدار m960
مادربرد سونی EB mbx224 گرافیکدار small socket
مادربرد سونی EG MBX 250 بدون گرافیک
مادربرد سونی EH MBX249 بدون گرافیک
مادربرد سونی EL MBX 252 بدون گرافیک
مادربرد سونی FW Intel گرافیکدار mbx189 1G
مادربرد سونی FW گرافیکدار MBX189 256MB
مادربرد سونی FW MBX 189 گرافیکدار 512MB
مادربرد سونی بدون گرافیک CB MBX241
مادربرد سونی بدون گرافیک EB MBX223
مادربرد سونی بدون گرافیک EH MBX247 Intel
مادربرد سونی بدون گرافیک FS MBX130
مادربرد سونی بدون گرافیک VPCS MBX216
مادربرد سونی بدون گرافیک NW mbx205
مادربرد سونی NS MBX202
مادربرد سونی گرافیکدار CA MBX240
مادربرد سونی گرافیکدار EH MBX247 512MB
مادربرد سونی گرافیکدار F11 mbx215
مادربرد سونی گرافیکدار FS MBX 143
مادربرد سونی گرافیکدار VPCS MBX216
مادربرد سونی SE گرافیکدار MBX237 HM65 CPU CPU I5
مادربرد سونی SR گرافیکدار MBX190 با HDMI
مادربرد سونی SVE14 MBX 273 HM75 گرافیکدار
مادربرد سونی SVE14 mbx 276 Intel گرافیکدار
مادربرد سونی SVE14 MBX 276 بدون گرافیک Intel
مادربرد سونی SVE14 گرافیکدار MBX268
مادربرد سونی SVE14A بدون گرافیک MBX 270
مادربرد سونی SVF14 بدون گرافیک CPU I5 HM77 HK8
مادربرد سونی SVF15N گرافیکدار FCPU I3 4005
مادربرد سونی SVS15 MBX 261 گرافیکدار CPU I7 HM77
مادربرد سونی SVT11 mbx264 بدون گرافیک
مادربرد سونی SVT15 MBX280 HM76 cpu I7
مادربرد سونی TX MBX138 بدون گرافیک
مادربرد سونی Vaio SVE15 MBX 269 گرافیکدار
مادربرد سونی Vaio SVS13 MBX 260 بدون گرافیک CPU I5
مادربرد سونی Vaio VGN AR MBX 176 گرافیکدار
مادربرد سونی Vaio VGN SR MBX 190 بدون گرافیک
مادربرد سونی Vaio VPC EB (MBX224)گرافیکدار 512MB
مادربرد دل E5500 بدون گرافیک

تهران _ خیابان ولی عصر _ پایین تر از تقاطع طالقانی _ روبروی پارکینگ پارسیان _ پلاک 1523 _ طبقه 4 _ واحد 10
ایمیل:
infoparserepaire [ at ] yahoo.com
02166175331 _ 02166175339
02166175341 _ 02166175326

کپی رایت 2021 سخت افزار ip | طراحی سایت دارکوب